Congres ‘Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie’

Op 13 december 2018 in Driebergen

Wat is het geheim van succesvolle leesbevordering? Leesmotivatie. Wanneer de leesvlam bij kinderen eenmaal goed brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. Leesmotivatie brengt een positieve leesspiraal op gang: een kind dat graag leest, leest meer en beter, en grijpt daardoor ook weer sneller opnieuw naar een boek. Maar hoe doe je dat, van een kind een gemotiveerde lezer maken? Deze vraag staat centraal tijdens het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen.

Wat zoek je?