Afscheid van drie bestuursleden

In juni namen we afscheid van drie bestuursleden van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond. 

Voor Isabelle de Ridder en Saskia Klomps zat hun termijn van drie jaar erop. Zij traden als duo-bestuurslid aan met Communicatie in hun portefeuille. In die periode waren we in het bestuur bezig nieuw beleid en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Isabelle en Saskia hebben daaraan met hun grote netwerk en uitgebreide ervaring een grote bijdrage geleverd. Zij hebben onder andere de Facebook-pagina van de sectie nieuw leven ingeblazen en onderhouden, de netwerkborrels (NOT-borrel, IPON-borrel en zomerborrel) opgezet, en de communicatie rondom de Dag van de Educatieve Auteur en de Educatieve Parel verzorgd. Het is jammer dat we Isabelle en Saskia moeten missen, maar ze zullen op afstand zeker betrokken blijven bij onze inzet voor educatieve auteurs. 

Het andere bestuurslid dat per juni uit het bestuur vertrok, is onze eminente voorzitter Arend Pottjegort. Arend werd in 2013 lid van het sectiebestuur en in 2016 volgde hij Jip Kruis op als voorzitter. Onder zijn leiding heeft de sectie een doorbraak meegemaakt: nieuwe beleidsplannen, jaarlijkse brainstormdagen en vooral de organisatie van de Dag van de Educatieve Auteur en het instellen van de Educatieve Parel. Ook op het gebied van alle veranderingen in het auteursrecht en de positie van educatieve auteurs was hij een voortrekker. In Arend verliezen we een bekwaam, betrokken en inspirerende voorzitter. We laten hem node gaan. Gelukkig blijft hij onze sectie vertegenwoordigen in het bestuur van de Stichting Reprorecht. 

Wat zoek je?