Afscheid Marit van der Veer

Na drie jaar (één bestuurstermijn) neem ik afscheid als bestuurslid van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond, en daarmee ook van mijn rol als coördinator van EduSchrift. Tijd voor een korte terugblik!

 

Op 5 januari 2018 schreef Anne Coos Vuurmans, die helaas niet meer bij ons is, mij een mail met als onderwerp ‘Een gedachte’. Ze schreef:

 

Goed je te zien op de Dag van de Educatieve Auteur en welkom als lid. Dat laatste brengt mij tot mijn gedachte. We zijn als bestuur van de sectie naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, want er zullen twee ons verlaten in juni. En ik dacht en hoop dat het misschien iets voor jou zou zijn. Je werkt al lang in dit veld, heb veel ervaring, zowel binnen de uitgeverij als als zelfstandige. Je kent veel mensen en weet wat er speelt.’

 

Een vraag waar ik even over na moest denken. Zou dat wel iets voor mij zijn, zo’n bestuur? En moet ik dan niet veel meer van auteursrecht weten? Kan ik daar wel echt iets bijdragen? En is het geen stoffige club?

 

Na een poosje nadenken, gesprekken met Anne Coos, Saskia Klomps en Isabelle de Ridder (bestuursleden in die tijd), kwam ik tot de conclusie dat het me toch wel iets leek. Het bestuur was beslist geen stoffige club, maar bestond uit leuke, inspirerende mensen. Van auteursrecht wist ik nog niets, maar er waren genoeg mogelijkheden om erover te leren. Er lagen leuke plannen om de (slagkracht van de) sectie te vergroten. Het was een mooie kans om mijn netwerk te vergroten. Ik mocht lekker met de vernieuwing van EduSchrift aan de slag. Ik kreeg de mogelijkheid om vanuit mijn eigen kennis en kunde op een zinvolle manier bij te dragen aan de professionalisering en het netwerk van educatieve auteurs. Kortom, een mooie kans!

 

Op 9 april 2018 was mijn eerste vergadering. Ook Ruben Rump sloot aan als nieuw bestuurslid en ik vond het fijn om samen een start te maken. Na afloop van de vergadering zeiden we allebei ‘ja, ik wil’ tegen het bestuur.

 

Het was het begin van een fijne samenwerking. We organiseerden als bestuur de jaarlijkse Dag van de Educatieve Auteur, ontwikkelden EduSchrift tot een volwaardig online magazine (en dit jaar wordt het nóg mooier, nu er achter de schermen gewerkt wordt aan een nieuwe website), organiseerden inspirerende brainstormsessies met leden, gezellige netwerkborrels tijdens de IPON en de NOT in Utrecht en regioborrels in het land. In 2020 startten we een zeer succesvolle reeks online activiteiten. Vragenuurtjes, inhoudelijke sessies rondom reprorecht, royalty’s en meer, creatieve workshops, van alles kwam voorbij.

 

Met heel veel plezier heb ik een bijdrage geleverd aan deze activiteiten. Vooral in de ontwikkeling van EduSchrift, de communicatie via social media en de organisatie van de online activiteiten had ik een grote rol. Waar andere bestuursleden vooral aan de slag gingen met thema’s rondom belangenbehartiging, kon ik me storten op professionalisering en netwerken. Ieder in zijn kracht dus!  Ik heb in de afgelopen drie jaar leuke, slimme en inspirerende mensen ontmoet en heel veel geleerd. En ja, ook over auteursrecht .

 

Met veel vertrouwen geef ik het bestuursstokje door aan Irene Campfens. Irene maakt al geruime tijd deel uit van de redactie van EduSchrift, en neemt nu mijn plek in het bestuur over. In de volgende EduSchrift zal zij zich voorstellen.

 

In de redactie van EduSchrift mogen we maar liefst twee nieuwe redacteuren verwelkomen. Manon Müller en Marianne Eggink zijn inmiddels met veel enthousiasme begonnen en stellen zich in dit nummer voor.

 

Zelf blijf ik actief ‘in het veld’, op twee manieren. Vanaf 15 juni werk ik 24 uur per week als leesmediaconsulent basisonderwijs voor Bibliotheek Rijn en Venen. Daarnaast blijf ik twee dagen per week zelfstandig onderwijskundige vanuit mijn eigen bedrijf. Ik blijf dus educatief auteur en redacteur en kom jullie vast en zeker nog tegen tijdens (online) borrels, de Dag van de Educatieve Auteur of in het werkveld.

 

Graag bedank ik op deze plek mijn collega’s uit het bestuur van de sectie Educatieve Auteurs: Annemiek, Rineke, Ruud, Ruben, Karin en Irene. Ik heb met veel plezier met jullie samengewerkt, veel van jullie geleerd en hard met jullie gelachen. Ook dank ik de collega’s van het bureau van de Auteursbond, Annemarie, Marcel, Marieta en Noor, en de oud-bestuursleden Arend, Atte, Onno, Saskia en Isabelle. En ik denk speciaal aan Anne Coos, die we allemaal missen. Dankzij haar kreeg ik deze mooie kans.

 

Een mooie zomer gewenst!

 

Hartelijke groet,

Marit

Ga hier terug naar de homepage.

 

 

 

Wat zoek je?