Twee nieuwe gezichten

Het Auteursbond-bestuur heeft twee nieuwe gezichten. Miro Lucassen is Petra Wolthuis opgevolgd als bestuurslid namens de sectie Freelance Journalisten. De nog vacante bestuurszetel is ingenomen door Mei Li Vos, voormalig Kamerlid voor de PvdA en mede-oprichter en vice-voorzitter van Alternatief voor Vakbond (AVV). Mei Li gaat namens de Auteursbond o.a. onze belangen in Den Haag behartigen. Van belang bij het lobbyen is om het aantal onderwerpen beperkt te houden, en namens zoveel mogelijk organisaties te spreken. Aan de lobbyagenda en afstemming met andere belangenclubs gaan we de komende tijd werken.

In de bestuursvergaderingen van januari en maart kwam onder andere het onderwerp ‘tarieven’ aan bod. Vanuit een aantal secties is de vraag opgeworpen of de bond zich sterk moet maken voor minimumtarieven voor makers die als zzp’er werken. Tegelijk is er de vrees dat minimumtarieven in de praktijk als richtlijn of zelfs als maximum zullen worden beschouwd. Het thema zal door een taskforce met leden uit de meest betrokken secties verder worden uitgewerkt.

Een ander thema dat werd besproken is de samenwerking met de NVJ. Op basis van een goede inhoudelijke notitie is besloten dat we op inhoudelijke dossiers samen met de NVJ optrekken waar dat voor beide organisaties gunstig is. Verder gaat het functioneren van de Auteursbond tot dusver worden geëvalueerd, om te kunnen leren van wat er sinds de oprichting goed is gegaan en wat nog beter kan.

Bestuurslid Karin van der Meer is druk met het (laten) maken van een filmpje dat op World Book and Copyright Day (23 april) live gaat. Verspreid het vooral verder, en doe dat ook met het eerdere filmpje.

En tot slot: de verdeling van rechten is een terugkerend onderwerp op de bestuursagenda. De ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht, kabelrecht, reprorecht, leenrecht, thuiskopie komen elke vergadering langs. Om de band tussen de auteusrechtcommissie en het bestuur te versterken, is het de intentie dat ik als bestuurslid de vergaderingen van de commissie vanaf nu ga bijwonen.

Vanzelfsprekend brief ik wat daar aan bod komt langs deze weg aan jullie door.

Wat zoek je?