Schrijven in de zomer: tips tegen de ‘holiday blues’

Ben je van plan om te gaan schrijven in de zomervakantie? Kijk uit voor de ‘holiday blues’!

Veel auteurs gebruiken de zomervakantie om te ontspannen en op te laden. Maar sommigen zullen de vakantie ook zeker zien als hét moment om nu eindelijk eens dat grote schrijfproject af te ronden. Hoewel je in de vakantie genoeg tijd lijkt te hebben, is het de vraag hoe effectief het schrijven in deze periode is. De vakantie lijkt dan wel een zee vol tijd, maar het is van groot belang hoe je met die tijd omgaat. De kans op een zomerdip is namelijk erg groot.

Het lijkt ideaal. Je hebt alle tijd om je te richten om dat grote project. Geen afleiding van collega’s, vergaderingen, e-mail en volle werkdagen. Toch blijkt uit onderzoek het tegenovergestelde. 

In 2018 werd er in opdracht van Prolifiko onderzoek gedaan onder bijna 600 schrijvers. Prolifiko is een online coachingbureau dat auteurs en organisaties helpt bij het verbeteren van hun productiviteit. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met onder andere de Findlay University en De Gruyter Academic Publishing. Het onderzoek was bedoeld om zicht te krijgen op hoe auteurs schrijven, welke belemmeringen er kunnen zijn bij het schrijven en hoe tevreden zij zijn over het schrijven en publiceren.

Een van de onderzoeksvragen was: waar en hoe vinden auteurs de tijd om te schrijven? Is dit elke dag, op een vaste tijd, of is hierin veel variatie? Uit het onderzoek bleek dat de meeste auteurs niet een standaard schrijfmanier hebben. Ze gebruiken verschillende manieren om de tijd in te delen. Beginnende auteurs schrijven vaak elke dag een beetje, zonder duidelijke planning. Maar na enkele jaren schrijfervaring in het schrijven verandert dit. Ervaren schrijvers gebruiken een strakkere planning en reserveren tijd voor het schrijven. 

Het elke dag een beetje schrijven leidt tot meer tevredenheid onder auteurs, maar niet per se tot meer productiviteit. Het meest productief zijn namelijk de auteurs die hun tijd goed indelen en gebruik maken van een goed timemanagement.

Holiday blues

Alle vormen van schrijfplanning hebben voor- en nadelen. Maar één conclusie kwam heel duidelijk naar voren uit het onderzoek: auteurs die een lange periode vastzetten voor het schrijven aan hun kopij, blijken het minst tevreden te zijn én de laagste productiviteit te hebben. De in het onderzoek bevraagde auteurs die bijvoorbeeld de een langere vakantieperiode of hun sabbatical gebruikten om eens goed meters te maken, ervaren meer stress en voelen zich minder happy. Zij blijken ook veel minder geschreven en gepubliceerd te hebben dan verwacht. 

De redenen hiervoor zijn divers. Allereerst blijkt de tijd nooit genoeg. Het lukt veel auteurs niet om zich zo’n lange periode te focussen. Ook hebben veel auteurs veel te hoge verwachtingen en onrealistische doelen. Doordat de auteurs hun doelen niet bereiken in de vakantie, voelen zij zich schuldig, verliezen zij hun zelfvertrouwen en gaan zij negatief over zichzelf denken.

Tips

Maar wat moet je nu doen als je toch het plan had om deze zomer te gebruiken voor je schrijfwerk? Weest gerust, niet alles is verloren. Het kan zeker effectief zijn om te gaan schrijven in de vakantie, als je aanpak maar juist is. 

1. Begin klein

Concentratie heeft oefening nodig. Breek je project op in kleine stukjes. Neem niet te veel hooi op je vork in een keer. De kleine successen zorgen ervoor dat je gemotiveerd blijft.

2. Manage je brein

Schrijven vraagt veel van je brein. Zorg voor genoeg slaap en genoeg pauzes. 

3. Grenzen

Stel grenzen aan je tijd. Te veel tijd is soms erger dan weinig tijd. Kort je schrijftijd in. Zorg voor kleine productieve perioden.

4. Reflecteer

Na elke schrijfsessie kijk je even terug op wat je hebt bereikt. Over enkele dagen wordt dan ook zichtbaar wat werkt en wat niet, zodat je je schrijfstijl hierop kunt aanpassen.

5. Writersblock

Ben je al uren naar je scherm aan het turen maar komt er niets? Stop gewoon. Ga wandelen, erop uit, ga spelen. Als je jezelf gaat forceren is dit schadelijk op de lange termijn. 

Bekijk het hele onderzoek.

Wat zoek je?