Lehrwerk: meeschrijven aan een anderstalige methode, mooi meegenomen!

Primeur, ik mag meeschrijven aan een anderstalige methode! Tot nu toe schreef ik alleen mee aan methoden voor Nederlandse uitgevers. Voor het eerst in mijn bestaan als educatief auteur werk ik in opdracht van een Duitse uitgeverij: Klett Sprachen. Met twee ervaren Duitse auteurs, beiden docent Duits aan de Universiteit Utrecht, zit ik in het auteursteam van Goed idee!, een methode Nederlands op A1-niveau, voor Duitsers die Nederlands willen leren. Mijn Duitse collega’s zorgen dat de grammatica, taaldoelen en woordenschat correct, goed gedoseerd en op niveau zijn. Ik ga los op het verzinnen van teksten bij de opdrachten, dialogen, Insta-posts, chats via WhatsApp, to-do-lijstjes en andere tekstsoorten.

 

Elke opdracht maakt me bewust van de ‘eigen-aardigheden’ die het Nederlands voor Duitsers moet hebben. Het woordje er bijvoorbeeld. Hoeveel huisdieren heb jij? Ik heb er drie. In het Duits is het simpelweg: Ich habe drei. Of het gebruik van u en jij – in het Nederlands zeggen we veel makkelijker jij dan in Duitsland.

 

Mijn Duits is nooit verder gekomen dan het niveau van vwo 4, in de tijd dat het vreemdetalenonderwijs vooral nog bestond uit rijtjes en naamvallen stampen. Door dit project leer ik de finesses van het Duits begrijpen. En de soms verrassende verschillen en overeenkomsten met de Nederlandse taal en cultuur. Om de verschillen hebben we onderling de grootste lol. Vaak denk ik: dit woord is in het Duits veel treffender. Neem bejahen en verneinen, de Duitse woorden voor bevestigen en ontkennen.

Meeschrijven aan deze methode, of zoals de Duitsers het zeggen – Lehrwerk – is dus dubbel leuk en leerzaam. Mijn Duits gaat er ook nog eens op vooruit. Mooi meegenomen! Komt er een buitenlandse uitgever op je pad? Ik zeg: doen! Het verbreedt je schrijfgrenzen en je blik op de wereld.

 

Annemarie van den Brink

Ga hier terug naar de homepage.

 

Wat zoek je?