Leestip: de achterkant van het onderwijs

Over het boek

In De achterkant van het onderwijs behandelen auteurs Marjon Velsink en Melanie Philips de thuisblijversproblematiek in het voortgezet onderwijs.

Als een kind langdurig thuis komt te zitten, heeft dit een enorme impact op het hele gezin. Het betekent vaak een jarenlange zoektocht naar oorzaak en oplossing. Scholen worstelen op hun beurt met de problematiek die de toename van thuisblijvers met zich meebrengt.

Dit boek behandelt deze problematiek van verschillende kanten. Zorgcoördinatoren komen aan het woord, de onderwijsinspectie, maar ook jongeren die zelf zo’n moeilijke route hebben doorlopen, gelukkig vaak met een positieve uitkomst. Hoe hebben zij deze periode ervaren? Welke vorm van hulpverlening werkte voor hen en welke niet?

De auteurs zijn collega’s in het middelbaar onderwijs. Ze hebben beiden zowel in hun werk als privé met thuiszitters te maken (gehad). In dit boek doen zij aanbevelingen voor de diverse doelgroepen die met de thuisblijversproblematiek te maken hebben. Zij bieden lessen, tips en aanbevelingen voor de jongeren, hun ouders, scholen, hulpverleners, gemeenten enzovoort. 

Dat biedt stof tot nadenken en wie weet ook een aanzet tot een verdere discussie over dit belangrijke onderwerp.

 

Wat zoek je?