21 Jul 2020

 

actueel

Juridische vragen en antwoorden: de opbrengsten van het vragenuurtje

 

Door de redactie

 

 

Op 11 juni vond de eerste online activiteit van de sectie Educatieve Auteurs plaats: een virtueel vragenuurtje.
 
Tijdens dit vragenuurtje heeft Marcel Fokkink, jurist bij de Auteursbond, verschillende vragen van educatieve auteurs beantwoord. Hij werd daarbij ondersteund door Annemiek Verhoef, Karin Janssen en Marit van der Veer, bestuursleden van de sectie Educatieve Auteurs. De vragen waren vooraf ingestuurd, zodat er voldoende tijd voor een goede voorbereiding was. Tijdens de bijeenkomst zijn door de aanwezige auteurs aanvullende vragen gesteld en na afloop was er gelegenheid om informeel met elkaar in gesprek te gaan.
 
Het was een succes! We zijn daarom van plan om voortaan drie keer per jaar een online vragenuurtje te organiseren: in oktober, februari en juni. Handig voor allerlei juridische of andere vragen én handig omdat er geen reistijd is.
 
Tijdens het vragenuurtje zijn de onderstaande vragen beantwoord. Dit zijn de vragen die voorafgaand aan de bijeenkomst ingestuurd en voorbereid zijn.
 
Klik op de links voor een kort artikel met daarin ook het antwoord.


 Ga hier terug naar de homepage.